POSTER
BOOK
SIGN

about
my
works

PL

Plakat. Forma wizualna daje mi możliwość swobodnego ale odpowiedzialnego kształtowania przekazu. Słowa zamieniam w obraz i pokazuję czego nie umiałbym powiedzieć na głos. Plakat krzyczy, milczy ale przede wszystkim mówi, przypominając o istotnych sprawach: społecznych, politycznych, kulturowych. Nierzadko dotyka kwestii drażliwych, jest niewygodny, wymusza uwagę, każe zająć stanowisko.

 

EN

Book. In book design, I focus on usefulness and functionality. I treat non-standard typographic and graphic solutions with both suspicion and aloofness – their use must be justified. I look at the text, study it and Iook for the graphic forms which interact with it in the best way.

 

PL

Znak. To tylko zimne, logiczne, analityczne myślenie. Ale dzięki niemu zachęcam odbiorcę do wysiłku umysłowego. Z uporem szukam skrótu, niedopowiedzenia i nienachalnie kieruję uwagę na znaczenia. W ten sposób identyfikuję problem, koduję wiadomość i rozmawiam z odbiorcą. Każde kolejne syntetyczne uproszczenie staje się zagadką, ta zaś musi być zrozumiała w każdej przestrzeni językowej, bez względu na język komunikacji.


EN

Poster. The visual form allows me to shape the message freely but at the same time responsibly.  I change words into an image to show the things I could have not said aloud. The poster screams, remains silent but above all it talks about the essential issues: in our society, politics, culture. It often touches upon sensitive topics, becomes inconvenient, forces attention, makes us take a stand.


PL

W projektowaniu książek główny nacisk kładę na użyteczność i funkcjonalność. Do niestandardowych rozwiązań typograficzno-graficznych odnoszę się równie nieufnie, co i powściągliwie – ich użycie musi być zasadne. Przyglądam się tekstowi, badam go i szukam form graficznych najlepiej z nim współgrających.


EN

Sign. Only a crude, logical, analytical thinking but it enables me to encourage mental effort in the audience. I persistently search for shortcuts, understatements and non-intrusively draw attention to meanings. This is the way I identify the problem, code the message and talk to the audience. Each subsequent synthetic simplification becomes a puzzle and the puzzle must be understandable in any linguistic space, regardless of the language of communication.

ABOUT ME

PL

Grafik, projektant, dydaktyk na wrocławskiej ASP. W obszarach projektowych zajmuje się znakiem, książką i plakatem. Współpracuje z pisarzami, poetami, artystami sztuk wizualnych, naukowcami a także z licznymi instytucjami publicznymi. Wśród książek obcojęzycznych przełożonych na język polski opracował m.in. dzieła baskijskich pisarzy Harkaitza Cano i Rikarda Arregi (w ramach programu Europejskiej Stolicy Kultury 2016). Ma na koncie okładki i złożone rozwiązania typograficzne wielu polskich prozaików i poetów. Był stałym grafikiem pisma naukowo-artystycznego Dyskurs (2005–2019), projektuje dla Zajezdni / OPiP (od 2010), Galerii Miejskiej (od 2013), Wydawnictwa j (od 2018 r.) oraz PIW (od 2023). Jego katalogi, plakaty i druki towarzyszyły okrągłym jubileuszom takich instytucji jak Teatr Kalambur, Galeria Miejska we Wrocławiu, Międzynarodowy Festiwal Chopinowski w Dusznikach-Zdroju, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Triennale Rysunku Współczesnego w Lubaczowie oraz Związek Polskich Artystów Fotografików Okręgu Dolnośląskiego. W 2017 roku został wyróżniony wśród 52 artystów w publikacji The Best Polish Illustrators. Poster. Mieszka we Wrocławiu.

 


 
EN

An academic professor at the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław, graphic designer. In the design field, he specializes in logos, books, and posters. He collaborates with writers, poets, visual artists, scientists, as well as numerous public institutions. Among the foreign-language books translated into Polish, he has worked on, among others, the works of Basque writers Harkaitz Cano and Rikardo Arregi (as part of the European Capital of Culture 2016 program). He has to his credit covers and complex typographic solutions for many Polish prose writers and poets. He was a regular graphic designer for the scientific-artistic journal Dyskurs (2005–2019), designs for Zajezdnia / OPiP (since 2010), the Municipal Gallery (since 2013), Wydawnictwo j (since 2018), and PIW (since 2023). His catalogs, posters, and prints have accompanied the anniversaries of institutions such as the Kalambur Theater, the City Gallery in Wrocław, the International Chopin Festival in Duszniki-Zdrój, the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław, the Triennial of Polish Contemporary Drawing in Lubaczów, and the Association of Polish Art Photographers, Lower Silesian Division. In 2017, he was featured among 52 artists in The Best Polish Illustrators. Poster. He resides in Wrocław.

 

Artur Skowroński

1@artur-skowronski.pl

//////////////////

Copyright © Artur Skowroński 2017