POSTER
BOOK
SIGN

about
my
works

PL

Plakat. Forma wizualna daje mi możliwość swobodnego ale odpowiedzialnego kształtowania przekazu. Słowa zamieniam w obraz i pokazuję czego nie umiałbym powiedzieć na głos. Plakat krzyczy, milczy ale przede wszystkim mówi, przypominając o istotnych sprawach: społecznych, politycznych, kulturowych. Nierzadko dotyka kwestii drażliwych, jest niewygodny, wymusza uwagę, każe zająć stanowisko.

 

EN

Book. In book design, I focus on usefulness and functionality. I treat non-standard typographic and graphic solutions with both suspicion and aloofness – their use must be justified. I look at the text, study it and Iook for the graphic forms which interact with it in the best way.

 

PL

Znak. To tylko zimne, logiczne, analityczne myślenie. Ale dzięki niemu zachęcam odbiorcę do wysiłku umysłowego. Z uporem szukam skrótu, niedopowiedzenia i nienachalnie kieruję uwagę na znaczenia. W ten sposób identyfikuję problem, koduję wiadomość i rozmawiam z odbiorcą. Każde kolejne syntetyczne uproszczenie staje się zagadką, ta zaś musi być zrozumiała w każdej przestrzeni językowej, bez względu na język komunikacji.


EN

Poster. The visual form allows me to shape the message freely but at the same time responsibly.  I change words into an image to show the things I could have not said aloud. The poster screams, remains silent but above all it talks about the essential issues: in our society, politics, culture. It often touches upon sensitive topics, becomes inconvenient, forces attention, makes us take a stand.


PL

W projektowaniu książek główny nacisk kładę na użyteczność i funkcjonalność. Do niestandardowych rozwiązań typograficzno-graficznych odnoszę się równie nieufnie, co i powściągliwie – ich użycie musi być zasadne. Przyglądam się tekstowi, badam go i szukam form graficznych najlepiej z nim współgrających.


EN

Sign. Only a crude, logical, analytical thinking but it enables me to encourage mental effort in the audience. I persistently search for shortcuts, understatements and non-intrusively draw attention to meanings. This is the way I identify the problem, code the message and talk to the audience. Each subsequent synthetic simplification becomes a puzzle and the puzzle must be understandable in any linguistic space, regardless of the language of communication.

ABOUT ME

PL

Dydaktyk we wrocławskiej ASP, projektant, grafik. W obszarach projektowych zajmuje się znakiem, książką i plakatem. Współpracuje z pisarzami, poetami, artystami sztuk wizualnych, naukowcami a także z licznymi instytucjami publicznymi. Wśród książek obcojęzycznych przełożonych na język polski opracował m.in. dzieła  baskijskich pisarzy Harkaitza Cano i Rikarda Arregi (w ramach programu Europejskiej Stolicy Kultury 2016). Ma na koncie okładki i złożone rozwiązania typograficzne wielu polskich prozaików i poetów. Stały grafik pisma naukowo-artystycznego Dyskurs (od 2005 r.) oraz Wydawnictwa j (od 2018 r.). Jego katalogi, plakaty i druki towarzyszyły okrągłym jubileuszom: Teatru Kalambur, Galerii Miejskiej we Wrocławiu, Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach-Zdroju, Akademii  Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W 2017 roku wyróżniony wśród 52 artystów w publikacji The Best Polish Illusatrators. Poster. Mieszka we Wrocławiu.

 


 
EN

Academic professor, graphic designer. In the area of graphic design he focuses on sign, book and poster. Cooperates with writers, poets, visual arts artists, academics and various institutions. Designed, among others, the following books by foreign writers translated into Polish: Basque authors Harkaitza Cano and Rikarda Arregi (as part of European Capital of Culture 2016). Author of book covers and complex typographic solutions for many Polish novelists and poets. His catalogs, posters and prints accompanied the round anniversaries of the Kalambur theatre, City Gallery in Wroclaw, International Chopin Piano Festival in Duszniki-Zdroj, Academy of Fine Art in Wroclaw. Lives in Wroclaw.

 

Artur Skowroński

1@artur-skowronski.pl

//////////////////

Copyright © Artur Skowroński 2017